top of page
bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vybrané otázky aplikačnej praxe - VYPREDANÉ 

JUDr. Ivana Zmeková

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj konflikty medzi manželmi zvýrazňujú aktuálnosť tejto témy. Napriek uvedenému je súčasná právna úprava tohto inštitútu pomerne strohá, nepodlieha častým zmenám a v jej rámci nie sú riešené všetky otázky, ktoré toto majetkové spoločenstvo zahŕňa. 

Vzhľadom na stručnosť právnej úpravy je pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho výklad a aplikáciu kľúčová súdna prax, ktorá je v tejto oblasti pomerne bohatá. Preto táto publikácia okrem základných všeobecných konceptov prináša veľké množstvo praktického materiálu (získaného zo súdnych rozhodnutí) v rozsahu, aký nebol k tejto téme na Slovensku doteraz  spracovaný. Jej prínos tak ocení nielen právnická verejnosť, ale aj každý, kto prichádza s touto témou do styku.

Počet strán 326, cena 33 € s DPH

ISBN 978-80-89635-37-5

Termín vydania: 11/2018                                   

                                                                                                          

 
bottom of page