top of page
Vznik a obsah zavazkov

Vznik a obsah záväzkov                  

Zostavila: Alena Hambáleková

 

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike vzniku a obsahu záväzkov. Vzhľadom na rôznorodosť právnych dôvodov vzniku záväzkov sa prvá kapitola všeobecne venuje jednotlivým právnym dôvodom vzniku záväzkov. Následne je osobitná pozornosť venovaná súdnym rozhodnutiam, ktoré sú výrazom právnej úpravy vzniku zmlúv ako najfrekventovanejšieho právneho dôvodu vzniku záväzkov, obsahu záväzkov a napokon aj problematike solidárnych záväzkov. 

Jednotlivé súdne rozhodnutia v niektorých prípadoch okrem právnej vety obsahujú aj podstatnú časť odôvodnenia, ktoré sa vzťahuje na riešenú právnu otázku, dopĺňa základnú právnu vetu alebo ju podrobnejšie vysvetľuje.

Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, keďže poskytuje prehľad judikatúry, ktorá predstavuje významný zdroj riešenia konkrétnych aj všeobecných právnych otázok vzťahujúcich sa na danú problematiku.

 

Počet strán 302, cena 35 € s DPH

ISBN 978-80-89635-45-0

Termín vydania: 2020

 

 
bottom of page