top of page

 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY K 25. 5. 2018 a informácie o spracovaní osobných údajov

 
Spôsob objednávania


Publikácie si môžete objednať online priamo na našej webovej stránke alebo e-mailom na adrese obchod@iurislibri.sk.

V prípade objednávania e-mailom uveďte presný názov publikácie, počet objednaných kusov a vaše fakturačné údaje.

Ponúkané zľavy (zľavy sa nekumulujú):
• 10 % - objednávka online
• 15 % - knižnicePoštovné (dobierka)

Balík na adresu (dobierka) - 5,20 €

Balík na poštu (dobierka) -   4,20 €

Poštovné (platba vopred - zálohová faktúra)

Balík na adresu (platba vopred - zálohová faktúra)  - 4,40 € s DPH

Balík na poštu (platba vopred - zálohová faktúra)    - 3,30 € s DPH

Packeta - doručenie na výdajné miesto (platba vopred - zálohová faktúra) - 3,30 € s DPH

Uvedené ceny platia v rámci Slovenskej republiky.

 
Spôsob doručenia


• Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou,prípadne cez Packetu na zvolené výdajne miesto.Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá zároveň 

   slúži ako dodací list.
• Objednávky vybavujeme ihneď.
• Objednaný tovar bude dodaný do 5 pracovných dní.

​• Publikácie, ktoré pripravujeme, budú expedované ihneď po vydaní.

Povinnosti predávajúceho

​ 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať​

• správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
• tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
• tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.Predávajúci nenesie zodpovednosť za

​• oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
• poškodenie zásielky zavinené doručovateľom (pošta)
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľaPovinnosti kupujúcehoKupujúci sa zaväzuje

​• objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto vady bezodkladne oznámiť predávajúcemu
• zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávkyKupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

​

Cena a platenie


Ceny uvedené na našich internetových stránkach sú platné v čase objednania tovaru vrátane 10 %  DPH.  Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny cien. Kúpna cena sa bude považovať za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. V každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. V cene tovaru je zahrnuté poštovné v zmysle podmienok určených predávajúcim.

​

Stornovanie objednávky


Ak si želáte stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás kontaktujte  e-mailom: obchod@iurislibri.sk, do predmetu správy uveďte

"ZRUSENIE OBJEDNAVKY XYZ (číslo objednávky), vaše meno a číslo objednávky". Stornovanie objednávky vám bude potvrdené mailom.

Ak vaša objednávka už bola vybavená, tovar na pošte nepreberte. Po vrátení neprebratej zásielky z pošty bude objednávka stornovaná.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar v prípade, ak vám ho  nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania.

​

Záručná doba a reklamácie


Záručná doba zakúpeného tovaru je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.


Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru treba oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu obchod@iurislibri.sk

alebo telefonicky počas pracovných dní na tel. čísle 0905 /947 480.

Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.


Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite na adresu      

IURIS LIBRI, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, prípadne ho doručte osobne na adresu sídla nášho vydavateľstva.

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou.

Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý sme Vám poslali s tovarom, a kópiu ústrižku od doručovateľa.


Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za tovar zaplatili. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.Reklamácia sa vzťahuje​​ len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty a pod.).Reklamácia sa nevzťahuje​ na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.Vrátenie tovaruTovar zakúpený na internetových stránkach IURIS LIBRI môžete bez uvedenia dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy treba preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo vyplýva z § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar treba zaslať na adresu IURIS LIBRI, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, prípadne ho doručiť osobne na adresu sídla vydavateľstva. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom, a kópiu ústrižku od doručovateľa.Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať

​• poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás
• zaslaním sumy, ktorú ste zaplatili za tovar, na Vami určený účet do 15 dní


Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.Od zmluvy nemožno odstúpiť v prípadoch, ak

• tovar je mechanicky poškodený

• knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

• tovar nie je kompletnýV prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide predovšetkým o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

​Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť IURIS LIBRI, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo:  80567/B, prevádzkovateľ webstránky www.iurislibri.sk, (ďalej len "správca").


Účel spracovania osobných údajov

 

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky vytvorenej na webstránke správcu www.iurislibri.sk. Preto využívame údaje ako meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa. Pre účely potrebnej komunikácie pri riešení vybavovania objednávky využívame Váš mail a telefónne číslo.

 

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie zmluvy so správcom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu splniť

 

Osobné údaje môžeme uchovávať aj pre prípad skvalitnenia nami poskytovaných služieb, ktoré sú Vám určené. Napríklad formou zasielania informácií o novinkách a nových tituloch (prostredníctvom mailu), o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať.

 

Údaje môžeme poskytovať tretím stranám, a to len v nevyhnutnom rozsahu a len v prípade súdneho nariadenia, či vymáhania našich práv.

 

Údaje v prípade fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ako IČO, DIČ, IČ DPH poskytujeme za účelom správy dane a kontrolného výkazu aj príslušnému Daňovému úradu.

Osobné údaje taktiež uchovávame pre potreby spracovania účtovníctva.

 

Údaje môže byť spracované pre marketingové účely (spracovanie emailu na zasielanie spokojnosti zákazníka, či zasielanie noviniek)

 

Pre zlepšenie našich služieb môžeme využívať súbory cookies

 

Zdroje osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás správca spracováva, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

  1. údaje ste sami poskytli správcovi predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov;

  2. údaje pochádzajú zo svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napríklad Obchodný register, Živnostenský register, Slovenská advokátska komora.

 
Doba uchovania osobných údajov

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uchované správcom, je doba nevyhnutná, a to 10 rokov od doby realizácie objednávky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, čo znamená, že kedykoľvek môžete súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.

 

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a právo na prenosnosť údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonná povinnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na mailovú adresu obchod@iurislibri.sk.

V prípade, že sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), ako aj s inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zbierané a spracované len po nevyhnutnú dobu, v nevyhnutnom rozsahu a nie sú sprístupňované tretím stranám.

Používanie súborov cookies
  • Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní, resp. pri prvom načítaní obsahu. Vďaka tomu si stránka uchováva krátky identifikačný údaj o prehliadači resp. návštevníkovi stránky.

  • Používame cookies tretích strán v službe Google Analytics, ktoré nám slúžia pre analýzu návštevnosti. Súbory cookie tretích strán môžu zhromažďovať informácie na analýzu osobného správania pri prehliadaní a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. 

  • Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. 

  • Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne užívateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš užívateľský komfort.

  • Použitie cookies môžete kedykoľvek zo svojho zariadenia vymazať alebo ich ukladanie úplne zakázať. Pri každom načítaní stránky však budete musieť svoje prihlasovacie údaje zadávať znova, čím sa výrazne zníži užívateľský komfort.

  • Viac informácií: https://policies.google.com/privacy

  • Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na nasledovných adresách:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Safari

Opera

bottom of page