top of page
Zalozne a zadrzne pravo v obcianskopravnych vztahoch
Vznik a obsah zavazkov
Nahrada skody v obcianskopravnych vztahoch
Premlcanie v obcianskom a obchodnom prave_obalka
Zmluvna_pokuta
Pozemky v obcianskopravnych vztahoch – obalka
Najom a podnajom bytov a nebytovych priestorov
Odporovatelnost pravnych ukonov _ obalka
Predbezne opatrenia _ obalka
Exekucne spory
Konkurz, restrukturalizacia
obalka web- Rep. PP 2vyd.
Repetitorium teorie statu
Repetitorium teorie prava
Repetitorium civilneho procesneho prava_
Repetitorium obchodneho prava_obalka
3. vyd. Repetitorium OHP jpg
repetitorium_europskeho_práva_obalka_fin
repetitorium prava dusevneho vlastnictva
Repetitorium medzinarodneho prava verejneho
Repetitorium ustavneho prava
Bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov
Elektronicke obchody
Financne sprostredkovanie
bottom of page