top of page

Ústredným motívom edičnej činnosti vydavateľstva je myšlienka, že poznanie a vzdelanie je v spoločenských, ekonomických a politických podmienkach 21. storočia zdrojom bohatstva každej krajiny.


Naším prvoradým cieľom je prinášať na trh kvalitne spracované odborné publikácie z oblasti práva (vysokoškolské učebnice, iné vysokoškolské učebné texty, monografie, komentáre k zákonom, výber z judikatúry).


Preto na tituloch, ktoré pre vás pripravujeme, spolupracujeme s renomovanými autormi z radov vysokoškolských pedagógov, sudcov, advokátov, daňových poradcov a s ďalšími významnými odborníkmi pôsobiacimi v súkromnej praxi, v štátnej správe a samospráve.


Vysoká odbornosť autorov a dlhoročné skúsenosti odborných redaktorov sú zárukou kvality publikácií spĺňajúcich náročné kritériá, ktoré sa v súčasnosti kladú na tento typ odbornej literatúry.
 

Váš názor a vaša spokojnosť sú pre nás dôležité, a preto budeme pozorne sledovať vaše požiadavky.

PRODUKTY

 • vysokoškolské učebnice
 • iné vysokoškolské učebné texty
 • komentáre k zákonom
 • výber z judikatúry
 • monografie

NAŠI AUTORI

 • vysokoškolskí pedagógovia
 • sudcovia
 • advokáti
 • daňoví poradcovia
 • profesionáli z praxe, štátnej správy... REDAKCIA
 • dlhoročné skúsenosti odborných redaktorov
 • odborná a jazyková úprava textu
 • grafické spracovanie
 • typografické spracovanie publikácií
 • sprostredkovanie tlače a distribúcie

Informácie pre autorov

 

V záujme rozšíriť ponuku vydavateľstva o ďalšie odborné publikácie ponúkame súčasným i budúcim autorom možnosť spolupráce.


Ste autorom diela, ktoré na našom knižnom trhu chýba? Pomôžeme Vám ho vydať.

Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie a poskytneme Vám bližšie informácie týkajúce sa vydania Vašej publikácie.


Zabezpečíme Vám:
• odbornú a jazykovú úpravu textu publikácie
• grafické spracovanie vrátane typografického riešenia publikácie
• kompletnú prípravu publikácie pre tlač
• odbornú recenziu publikácie; publikácie vydavateľstva IURIS LIBRI recenzujú významní právnici
• tlač publikácie vrátane knižného spracovania
• distribúciu a predaj prostredníctvom našich obchodných partnerov

bottom of page