Repetitórium civilného procesného práva

Katarína Gešková – Romana Smyčková – Jozef Zámožík

​​

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili pôvodný procesný predpis – Občiansky súdny poriadok.

Nová právna úprava obsahuje rozsiahly komplex zmien a nových inštitútov v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Preto autori považovali za potrebné pripraviť novú učebnú pomôcku, ktorá by študentov oboznámila s novým pravidlami civilného procesu a uľahčila im prípravu na skúšky.

Repetitórium je podkladom pre pochopenie základných otázok civilného sporového a mimosporového konania. V rozsahu primeranom tomuto druhu učebnej pomôcky obsahuje výklad otázok, ktoré sa týkajú Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Výklad je podávaný prehľadne, zrozumiteľne a stručne.

Veríme, že toto repetitórium pomôže pochopiť základy civilného sporového a mimosporového konania a v študentoch vzbudí záujem o tento predmet.

 

Počet strán 231, cena 25 € s DPH

ISBN 978-80-89635-31-3

Termín vydania: 18. 4. 2017

 

Online objednávka 22,50 € - ušetríte 2,50 € -                              Objednať 
 
                                
 

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava
 

Telefón

+421 905 947 480

 

2018 IURIS LIBRI, s.r.o.

Všetky práva vyhradené