top of page
jpg. Repetitorium civil. proces. prava 3.vyd..jpg

Katarína Gešková – Romana Smyčková – Jozef Zámožík

Repetitórium civilného procesného práva,

3. vydanie        NOVINKA

​​Tretie, prepracované a doplnené vydanie reaguje na všetky novelizácie Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, ako aj súvisiacich právnych predpisov.

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili pôvodný procesný predpis – Občiansky súdny poriadok.

​Repetitórium je podkladom pre pochopenie základných otázok civilného sporového a mimosporového konania. V rozsahu primeranom tomuto druhu učebnej pomôcky obsahuje výklad otázok, ktoré sa týkajú Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Výklad je podávaný prehľadne a zrozumiteľne.

​Veríme, že toto repetitórium pomôže pochopiť základy civilného sporového a mimosporového konania  a zároveň v študentoch vzbudí záujem o tento predmet a uľahčí im prípravu na skúšky.

 

Počet strán 270, cena 35 € s DPH

ISBN 978-80-89635-54-2

Termín vydania: 12/2023

 

                                
 
bottom of page