top of page
Repetitorium civilneho procesneho prava_

Katarína Gešková – Romana Smyčková – Jozef Zámožík

Repetitórium civilného procesného práva, 2. vydanie

​​Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny právnej úpravy.

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili pôvodný procesný predpis – Občiansky súdny poriadok.

Nová právna úprava obsahuje rozsiahly komplex zmien a nových inštitútov v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Preto autori považovali za potrebné pripraviť novú učebnú pomôcku, ktorá by študentov oboznámila s novým pravidlami civilného procesu a uľahčila im prípravu na skúšky.

Repetitórium je podkladom pre pochopenie základných otázok civilného sporového a mimosporového konania. V rozsahu primeranom tomuto druhu učebnej pomôcky obsahuje výklad otázok, ktoré sa týkajú Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Výklad je podávaný prehľadne, zrozumiteľne a stručne.

Veríme, že toto repetitórium pomôže pochopiť základy civilného sporového a mimosporového konania a v študentoch vzbudí záujem o tento predmet.

 

Počet strán 260, cena 31 € s DPH

ISBN 978-80-89635-48-1

Termín vydania: 4/2021

 

Online objednávka zľava 10 % , t.j. za cenu 27,90 €                        Objednať
                                
 
bottom of page