Ján Golian – Edita Hajnišová – Zuzana Nevolná   

Repetitórium obchodného práva

Druhé, doplnené a prepracované vydanie - VYPREDANÉ

      

 

Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky.

 

Repetitórium sa môže stať východiskom pre efektívnejšiu prípravu na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku. Je určené predovšetkým študentom právnických fakúlt, ktorým zaiste pomôže pochopiť zložitú problematiku obchodného práva. Rovnako môže pomôcť aj pri štúdiu obchodného práva študentom neprávnických fakúlt, ale môže byť užitočná aj pre širšiu právnickú verejnosť a napokon aj pre podnikateľov, ktorí prostredníctvom nej môžu získať prehľad o súčasnej úprave vzťahov vznikajúcich v oblasti podnikania.

 

Počet strán 297, cena 29 € s DPH

ISBN 978-80-89635-36-8

Termín vydania: 10/2018

Formát: A4

Online objednávka 26,10 € - zľava 10 %​​ - ušetríte 2,90 €                   Objednať

 

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava
 

Telefón

+421 905 947 480

 

2018 IURIS LIBRI, s.r.o.

Všetky práva vyhradené