top of page
obalka - Rep.OP-4_vyd.2023.jpg

Ján Golian – Edita Hajnišová – Zuzana Nevolná   

Repetitórium obchodného práva, 4.vydanie    NOVINKA

 

Štvrté, doplnené a prepracované vydanie tejto úspešnej publikácie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka.

Repetitórium poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky.

 

Táto učebná pomôcka sa môže stať východiskom pre efektívnejšiu prípravu na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku. Je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, ktorým zaiste pomôže pochopiť zložitú problematiku obchodného práva. Rovnako môže pomôcť pri štúdiu obchodného práva aj študentom neprávnických fakúlt, ale môže byť užitočná aj pre širšiu právnickú verejnosť a napokon aj pre podnikateľov, ktorí prostredníctvom nej môžu získať prehľad o súčasnej úprave vzťahov vznikajúcich v oblasti podnikania.

 

Počet strán 314, cena 33 € s DPH

ISBN 978-80-89635-55-9

Termín vydania:  11/2023

Formát: A4

bottom of page