top of page
Repetitorium obchodneho prava_obalka.jpg

Ján Golian – Edita Hajnišová – Zuzana Nevolná   

Repetitórium obchodného práva, 3.vydanie

 

Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka.

Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky.

 

Repetitórium sa môže stať východiskom pre efektívnejšiu prípravu na postupovú skúšku a štátnu záverečnú skúšku. Je určené predovšetkým študentom právnických fakúlt, ktorým zaiste pomôže pochopiť zložitú problematiku obchodného práva. Rovnako môže pomôcť aj pri štúdiu obchodného práva študentom neprávnických fakúlt, ale môže byť užitočná aj pre širšiu právnickú verejnosť a napokon aj pre podnikateľov, ktorí prostredníctvom nej môžu získať prehľad o súčasnej úprave vzťahov vznikajúcich v oblasti podnikania.

 

Počet strán 310, cena 30 € s DPH

ISBN 978-80-89635-47-4

Termín vydania: 3/2021

Formát: A4

Online objednávka 27 € - zľava 10 %​​ - ušetríte 3 €                   Objednať

 
bottom of page