top of page
3. vyd. Repetitorium OHP jpg.jpg

Lenka Dufalová - Martin Križan - Veronika Skorková

Repetitórium občianskeho hmotného práva, 3. vydanie

Tretie, prepracované a doplnené  vydanie reaguje na zmeny právnej úpravy.

 

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých inštitútoch a vzťahoch medzi nimi. Pomáha pochopiť zložitý systém občianskeho hmotného práva a jeho vzťah k ostatným právnym odvetviam.

 

Repetitórium nie je zamerané́ na výklad občianskoprávnej matérie, ale heslovite, s maximálnou mierou jazykovej úspornosti poukazuje na základné aspekty jednotlivých občianskoprávnych inštitútov a súčasne vychádza z predpokladu, že študent už disponuje poznatkami získanými z učebníc, prednášok či seminárov a touto učebnou pomôckou si len upevní už získané vedomosti.

 

Repetitórium je určené najmä poslucháčom právnických, ekonomických či iných vysokých škôl, využiť ho však môže každý, kto má záujem získať základný prehľad v oblasti občianskeho hmotného práva.

 

Počet strán 282, cena 27 € s DPH

ISBN 978-80-89635-46-7

Termín vydania: 2/2021

 

bottom of page