Petronela Luprichová – Saskia Poláčková

Repetitórium rodinného práva

Druhé, doplnené a prepracované vydanie   

 

Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebnej pomôcky „Repetitórium rodinného práva“ reaguje na viaceré novelizácie zákona o rodine a rekodifikáciu civilného procesu. Jej cieľom je zmapovať problematiku rodinného práva a základných inštitútov tohto právneho odvetvia. Publikácia v zásade vychádza zo systematiky zákona o rodine a zameriava sa na definovanie jednotlivých pojmov rodinného práva, stručný výklad jednotlivých inštitútov a ich systematické členenie. 

 

Publikácia je vhodná ako doplnková literatúra pre poslucháčov právnických fakúlt, prípadne iných študijných odborov pre rýchlu a stručnú orientáciu v tomto odvetví práva.

 

Počet strán 114, cena 16 € s DPH

ISBN 978-80-89635-27-6

Termín vydania: 11/2016

                                      

Online objednávka 14,40 € - ušetríte 10 %​​               Objednať

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava
 

Telefón

+421 905 947 480

 

2018 IURIS LIBRI, s.r.o.

Všetky práva vyhradené