top of page
Repetitorium teorie prava_obalka.png

Repetitórium teórie práva

Dominik Šoltys        

Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na Slovensku.

 

Repetitórium pomáha pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy, definície a vnútornú štruktúru základných pojmov teórie práva. Prehľadne pomocou usporiadania textu ozrejmuje systematiku a logickú nadväznosť jednotlivých pojmov a okruhov teórie práva. Heslovitá podoba textu, zvýraznené časti textu a štrukturálne usporiadanie jednotlivých okruhov z teórie práva majú pomôcť rýchlemu a pochopiteľnému prístupu k základným pojmom a kategóriám teórie práva.

 

Repetitórium je vhodnou pomôckou pre študentov, ktorých zámerom je účinne si zopakovať zvolené okruhy otázok pred záverečným hodnotením, a to časovo nenáročným spôsobom. Zároveň môže študentom pomôcť pri príprave pred štátnymi záverečnými skúškami z teórie práva.

 

Počet strán 100, cena 19 € s DPH

ISBN 978-80-89635-50-4

Termín vydania: 12/2021

Formát: A4

 


                             
 
bottom of page