top of page

Učebnica občianskeho procesného práva, 1. a 2. zväzok

Ján Mazák - Peter Molnár - Martina Jánošíková​

​​

​• v znení zákona č. 335/2012 Z. z.​

• v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2012​

 

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na európske procesné právo. Publikácia obsahuje, ako je to už obvyklé, aj výklad platného znenia Občianskeho súdneho poriadku a Exekučného poriadku, ako aj ostatných predpisov z občianskeho procesného práva podľa právneho stavu k 1. januáru 2013.

 

​Zrozumiteľný a pomerne jednoduchý (didaktický) výklad zložitých pojmov, definícií, termínov a vzťahov približuje teoretické poznatky o občianskom procese a občianskom procesnom práve študentom všetkých foriem univerzitného vzdelávania, absolventom právnických fakúlt, ktorí vykonávajú právnu prax a pripravujú sa na skúšky, ako aj všetkým, ktorí potrebujú občianske procesné právo v konaniach pred občianskoprávnymi súdmi.

 

Počet strán 802, pôvodná cena 46 € s DPH​

ISBN 978-80-89635-009

Termín vydania: 1/2013

 

Teraz len za 6 € s DPH                                                                    
bottom of page