top of page
repetitorium_europskeho_práva_obalka_fin

Repetitórium práva Európskej únie

Druhé, prepracované vydanie

Martina Jánošíková

 

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách, ktorej cieľom je objasniť pre potreby priebežného štúdia systém práva Únie z hľadiska jeho základných ústavných základov vrátane súdnej ochrany, pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy a definované kategórie, napomôcť vytvoreniu náležitej štruktúry odpovede na skúškach, ktorá je nevyhnutným predpokladom jej úspešného absolvovania, ako aj prispieť k vyvarovaniu sa zjednodušeným odkazom na ústavné právo Únie so zreteľom na témy, ktorým sa venujú študenti doktorandského štúdia.

Druhé vydanie repetitória je aktualizovanou verziou prvého vydania. Sú v ňom zapracované zmeny, ktorými Európska únia a jej právny poriadok prešli od roku 2012. Zachytáva teda napríklad udalosti súvisiace s Brexitom, zrušenie Súdu pre verejnú službu alebo zmenu Štatútu Súdneho dvora Európskej únie.

 

Počet strán 125, cena 20 € s DPH           ​

ISBN 978-80-89635-41-2

Termín vydania: 10/2019

 

bottom of page