top of page
Rep.EU_3vydanie-obalka.jpg

Repetitórium práva Európskej únie

Tretie, prepracované vydanie

Martina Jánošíková

 

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách. Jej cieľom je objasniť pre potreby priebežného štúdia systém práva Únie z hľadiska jeho základných ústavných základov vrátane súdnej ochrany, pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy a definované kategórie, napomôcť vytvoreniu náležitej štruktúry odpovede na skúškach, ktorá je nevyhnutným predpokladom jej úspešného absolvovania, ako aj prispieť k vyvarovaniu sa zjednodušeným odkazom na ústavné právo Únie so zreteľom na témy, ktorým sa venujú študenti doktorandského štúdia.

Tretie vydanie repetitória je aktualizovanou verziou druhého vydania. Sú v ňom zachytené zmeny, ktoré sa udiali v rokoch 2019 až 2023. Súvisia napríklad s dokončením procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie alebo s novými spôsobmi vynucovania dodržiavania hodnôt Únie zo strany členských štátov.

 

Počet strán 128, cena 25 € s DPH           ​

ISBN 978-80-89635-56-6

Termín vydania: 4/2024

 

bottom of page