top of page

NEWS

       2. prepracované a doplnené vydanie

     

     

     

     

       2. prepracované a doplnené vydanie

           

     ​

    

       prepracované vydanie

     

  • Repetitórium obchodného práva, 2. doplnené a prepracované vydanie

 

  • Repetitórium medzinárodného práva verejného

  • Repetitórium ústavného práva

       Právne aspekty podnikania na internete                 

  

  • Repetitórium rodinného práva, 2. doplnené a prepracované vydanie

 

  • Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

  • Finančné sprostredkovanie. Ako podnikať legálne

 

 

 

Vydavateľstvo právnickej literatúry

 

Naším prvoradým cieľom je prinášať na trh kvalitne spracované odborné publikácie z oblasti práva ...

bottom of page