top of page

NEWS

       3. prepracované vydanie    NOVINKA

     

     

     

     

                  ​

    

    

  • Repetitórium medzinárodného práva verejného

  • Repetitórium ústavného práva

       Právne aspekty podnikania na internete                 

  

  • Repetitórium rodinného práva, 2. doplnené a prepracované vydanie

 

  • Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

  • Finančné sprostredkovanie. Ako podnikať legálne

 

 

Vydavateľstvo právnickej literatúry

 

Naším prvoradým cieľom je prinášať na trh kvalitne spracované odborné publikácie z oblasti práva ...

bottom of page